Před vyplněním přihlášky na tábor si prosím pozorně přečtěte:

 

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
jsem informován/a, že v souvislosti s vyplněním elektronického formuláře přihlášky na letní dětský tábor, jež pořádá
 

Občanské sdružení NAŠE DĚTI, z.s.

(dále jen „Správce“),

bude tento Správce na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení zpracovávat osobní údaje

1. jméno a příjmení dítěte
2. datum narození dítěte
3. kontaktní adresa
4. jméno a příjmení zákonných zástupců
5. telefonní číslo na zákonné zástupce dítěte
6. e-mail kontakt na zákonné zástupce dítěte
7. informace o zdravotním stavu dítěte
8. informace o plavecké schopnosti dítěte
9. velikost trička

Tyto poskytnuté osobní údaje jsou spravovány za účelem vedení evidence účastníků letního dětského tábora, komunikace se zákonnými zástupci účastníků a zajištění bezpečného a plnohodnotného pobytu na letním dětském táboře.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje dle bodu 1 až 9 zpracovány a uchovány po dobu až 2 let od konání letního dětského tábora.

Dále jsem informován, že Správce bude na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení

1. Fotografie
2. Videa
3. Zvukové záznamy

pořízené na letním dětském táboře prezentovat na webu www.nasedeti.cz a sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter atp.) po dobu činnosti Správce.

Jsem srozuměn/a se svým právem:

- Mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
- Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
- Na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,
- Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
 

Pokud jste dočetli až sem a obsahu rozumíte, můžete vyplnit přihlášku :-)

 
 
 
TOPlist